Biyokimya Laboratuvarı (Çocuk Sağ. ve Hast.)

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

EÜTF Çocuk Biyokimya Laboratuvarı ilk olarak 1972 yılında Uzm. Dr. Mesrure Sezak tarafından Çocuk Kliniği bünyesinde kurulmuştur. İlk olarak ana hastane binası zemin katında yer alan laboratuvar 1985 yılında 6. Kata, 2007 yılında Çocuk Hastanesi’ ne taşınmıştır.

Laboratuvar sorumlusu olarak 1972-1996 yılları arasında Uzm. Dr. Mesrure Sezak, 1996-2009 yılları arasında Prof Dr Afig Berdeli görev almıştır. Kuruluşundan itibaren manuel çalışılan rutin biyokimyasal tetkikler 1992 yılından sonra otomatik cihazlar ile çalışılmaya başlanmış olup halen sonuçlar Hastane Bilgi Sistemine iletilmektedir. 2010 yılı başından itibaren Çocuk Hastanesi Acil Birimi’nin açılması ile laboratuvarımız aynı zamanda Acil Biyokimya Laboratuvarı olarak 24 saat hizmet vermekte olup tam kan sayımı, tam idrar tetkiki ve pıhtılaşma testleri çalışılmaya başlanmıştır.

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

EÜTF Çocuk Biyokimya Laboratuvarı, doğrudan Anabilim Dalı Başkanlığı’ na bağlı olarak 1 biyokimya uzmanı, 3 biyolog, 5 sağlık teknisyeni ile hızlı ve kesintisiz olarak 24 saat hizmet vermektedir. 

Laboratuvar sorumlusu: Uzm. Dr. Elif AZARSIZ

Laboratuvar personeli:

Mustafa GENEK
Aykut TİRELİ 
Ferai TURGAY
Filiz KUVAL
Elvan KURT
Ali KARDAŞ
Mümin VATANSEVER
Ayşe ŞENYÜREK

Yapılan tetkiklerin listesi (Acil çalışılan tetkikler * işaretlenmiştir)

1.Glukoz*
2.OGTT
3.Kreatinin*
4.Üre*
5.Ürik asit*
6.Direkt bilirubin*
7.Total bilirubin*
8.ALT*
9.AST*
10.GGT*
11.Alkalen fosfataz*
12.CPK*
13.CK-MB*
14.LDH*
15.Amilaz*
16.İnorganik fosfor*
17.Kalsiyum*
18.Sodyum*
19.Potasyum*
20.Magnezyum*
21.Klorür*
22.Bakır
23.Çinko
24.Total protein*
25.Albumin*
26.Total kolesterol
27.Trigliserid
28.HDL kolesterol
29.LDL kolesterol
30.Demir
31.Total demir bağlama kapasitesi
32.CRP*
33.Hemogram*
34.Sedimentasyon*
35.Protrombin zamanı (PZ)*
36.APTZ*
37.Fibrinojen*
38.Gaitada gizli kan tetkiki*

Tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

EÜTF Çocuk Hastanesi bölümlerinde muayene ve tedavi olan hastalara acil ve rutin biyokimyasal laboratuvar hizmeti verilmektedir. Laboratuvarımızda rutin biyokimya, tam idrar tetkiki, sedimentasyon ölçümü, tam kan sayımı, gizli kan tetkiki, pıhtılaşma testleri (PZ, APTZ, fibrinojen) yapılmaktadır. Çalışılan rutin biyokimya testlerinin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri takip edilmektedir. Hastalarımızın ve hekimlerimizin işbirliği içinde tüm Laboratuvar personeli tarafından Laboratuvarımızda yılda yaklaşık 400.000 tetkik yapılmaktadır.

Biyokimya testleri öncesinde hastaların bazı konulara dikkat etmesi gereklidir;

- Genel olarak kan örneğinin 10-12 saatlik açlık sonrası, sabah alınması tercih edilmektedir. Daha kısa süreli veya uzamış açlık durumunda ilgili doktor bilgilendirilmelidir.
- Örnek alımından önce, bazı testler etkilenebileceğinden ağır egzersizden kaçınılmalı, kan vermeden önce yarım saat dinlenilmelidir.
- İlaçlar laboratuvar testlerini etkileyebilmektedir. Düzenli kullanılan ilaçlar, doktorunuz aksini söylemediği sürece alınmaya devam edilmeli, laboratuvar personeli bu konuda bilgilendirilmelidir.
- Hemolizli, lipemik ve ikterik kan örnekleri laboratuvar testlerini etkileyebilmektedir, sonuçlar değerlendirilirken dikkate alınmalıdır.

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

EÜTF Çocuk Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, Çocuk Hastanesi’nin Bodrum Katı’nda yer almakta olup 24 saat hizmet vermektedir. Kan Alma Birimi, klinik servisler ve Acil’ de alınan örnekler klinik personel tarafından iletilmektedir.

Örnekler aynı gün içinde ve Acil istekleri öncelikli olarak bekletilmeden çalışılır. Tetkik sonuçları Zemin Kat Sonuç Alma Birimi’ nden (Tel: 3901220) alınabilir.

Laboratuvar Telefon: 0-232-3901268/1279

alt

alt